Please, set Additional Menu

Misiunea Noastră

Misiunea noastră
Rapid & Simplu
Servicii integrate de management medical
Odată cu apariția serviciilor medicale private, în special cu aparația spitalelor/policlinicilor private, standardul calității în acordarea servicilor medicale a crescut.

Se dorește ca în viitorul apropiat serviciile de sănătate din România să fie în concordanță cu serviciile de sănătate acordate în statele membre a Uniunii Europene. Prin implementarea sistemelor de acreditare a serviciilor de sănătate acceptate la nivel european se vor îndeplini condițiile de liberă circulație a pacientului, adică accesibilitatea acestora la servicii medicale paneuropene. Se va realiza o bază de date cu cabinetele acreditate pe teritoriul european, iar pacientul va putea alege dintre ofertele de servicii medicale.

Misiunea Noastră
Echipa noastră dorește să întâmpine nevoile Dvs. prin acordarea asistenței în organizarea serviciilor medicale private în următoarele domenii:

Ø Sprijin în procesul de autorizare/acreditare (ex. sprijin în implementarea standardelor de calitate de tip ISO 9001, standarde de calitate impuse de ANMCS, standarde de calitate pentru laboratoare impuse de către RENAR, al mediului ISO 14001, al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale OHSAS 18001, al securității informaţiilor ISO/IEC 27001- etc.) prin realizarea documentaţiei aferente şi asistenţă în implementare.

Ø Sprijin în prezentarea corectă a serviciilor medicale oferite

Ø Sprijin în realizarea campaniilor de marketing

Ø Construirea, modernizarea, extinderea spațiilor de servicii medicale prin design personalizat

Ø Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line;

Ø Sprijin în achiziționarea corectă de echipamente medicale (aparatură, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică etc.)

Studiile clinice reprezintă o temă de actualitate în lumea medicală din România, deoarece din ce în ce mai mulți medici realizează că prin participarea lor în studii clinice au acces la informații de ultimă oră, terapii de ultimă generație și nu în ultimul rând la o sursă de finanțare a cabinetelor, clinicilor în care ei își desfășoară activitatea.

Studiile clinice reprezintă totodată un beneficiu și pentru pacient, în special în ceea ce privește accesul direct și imediat la terapii inovatoare.

Ø Sprijin în atragerea studiilor clinice

Ø Sprijin în desfășurarea studiilor clinice

Ø Pregătirea unității pentru vizite de monitorizare sau audit

Ø Consiliere în cazul abaterilor de la protocol sau probleme de reglementare.

În paginile prezente Vă invit să explorați portofoliul nostru de produse pretabile pentru specialitățile Urologie-Ginecologie